De ouders en verzorgers hebben onderstaande informatie ontvangen over het einde van de coronamaatregelen.

Beste ouders/verzorgers, 

Met deze brief informeren wij u over het besluit van het Ministerie van OCW met betrekking tot het afschaffen van de coronamaatregelen en hoe wij binnen onze scholen hier mee om zullen gaan.
Het ministerie van OCW heeft op 11 maart 2023 besloten dat alle corona specifieke maatregelen komen te vervallen. Tevens hanteert het Ministerie een aantal adviezen om de mensen met een kwetsbare gezondheid te kunnen blijven beschermen. 

Testen niet meer nodig 
Bij klachten is het niet meer nodig om een (zelf)test te doen. Ook is vijf dagen in quarantaine niet meer nodig. 

Is thuisblijven nog nodig bij luchtwegklachten? 
Heeft uw kind alleen lichte luchtwegklachten zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop –of snotneus? Uw kind kan dan gewoon naar school. 
Is uw kind ook ziek bij een luchtweginfectie, dan blijft hij of zij uiteraard thuis.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Harry Meijers, locatiedirecteur locatie Breeweg

Leonard Debbaut, locatiedirecteur locatie Kruisweg