Zeven leerlingen uit V3 zijn gestart met het Erasmus Science Project, Klas op de EUR. Dit is een onderzoeksproject aan de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt. Leerlingen gaan onder begeleiding van professoren en studenten aan de slag met een eigen onderzoek in het thema ‘Ons brein en de vrije wil’.

Het project bestaat uit: Een startcollege op de universiteit om het gekozen thema vanuit verschillende perspectieven te belichten
Zes workshops op de Erasmus, verzorgd door een student-docent. De onderzoekscyclus wordt als leidraad gebruikt voor de workshops. Leerlingen leren goede onderzoeksvragen maken en oriënteren zich op verschillende methoden van onderzoek. Bij methoden van onderzoek kunt u denken aan het verrichten van metingen en daar conclusies aan verbinden, het afnemen van interviews of literatuuronderzoek doen. Uiteindelijk worden de conclusies aan elkaar gepresenteerd.

Begeleiding van de leerlingen bij het uitvoeren van hun onderzoek via een digitale leeromgeving.
Leerlingen geven ter afsluiting een eindpresentatie op school. Elke school mag de beste presentatie(s) afvaardigen om deze ook weer te verzorgen op de Erasmus Universiteit, op de afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemende scholen.

Het project duurt 20 weken en neemt gemiddeld twee lesuren per week in beslag. Leerlingen krijgen een strippenkaart om gedurende die weken 20 lesuren over te slaan (in overleg met de vakdocent).