Frank Neefs wordt vanaf augustus 2022 directeur-bestuurder van de Mondia Scholengroep. Hij neemt de functie over van Guus Hagt die vanaf september 2022 met (vervroegd) pensioen zal gaan.

Tekst

Op dit moment is Frank Neefs, interim-bestuurder van de Stichting DaCapo College te Sittard-Geleen en heeft veel ervaring in het Zeeuwse onderwijs. Hij is in Zeeland onder meer bestuurder-algemeen directeur van het Zwin College in Oostburg geweest en droeg bij aan de fusie van de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen, ook is hij voorzitter geweest van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en was vertegenwoordiger van de Zeeuwse onderwijsbesturen in de Euregio Scheldemond.

De raad van toezicht is verheugd over zijn komst. Ton Brandenbarg, voorzitter raad van toezicht Mondia Scholengroep: “Frank Neefs is een bestuurder met ruime bestuurlijke ervaring in het onderwijs, hij heeft kennis van het Zeeuwse onderwijs en is woonachtig in Zeeland. We zijn dan ook blij dat hij unaniem is voorgedragen door de benoemingsadviescommissie en zien uit naar een prettige samenwerking.”

Frank Neefs heeft veel zin om de nieuwe uitdaging aan te gaan. “We zullen samen de schouders er onder zetten om de prachtige scholen van Mondia verder door te ontwikkelen. Omdat onze leerlingen recht hebben op kwalitatief goed en uitdagend onderwijs en de mensen die er werken op een goed en veilig arbeidsklimaat. Ook de samenwerking met de hele Zeeuwse onderwijskolom vind ik belangrijk, want samen staan we sterker en komen we verder.” 

foto