Maandag 4 maart kwam gedeputeerde Jo-Annes de Bat een gastles geven aan klas M4A in het kader van maatschappijleer, onderwerp politiek. Hij vroeg de leerlingen te reageren op stellingen.