Ga naar www.klachtenloket-openbaarvervoer.nl. Hier vind je alle informatie over het indienen van een klacht en op welke wijze deze door onafhankelijke medewerkers wordt behandeld.
Via het directe telefoonnummer 0900-8102 worden – vanaf bovengenoemde datum – zowel reizigers als vervoerders informatie, advies, bemiddeling en/of mediation aangeboden.