Het gebruik van de zelftest is extra, naast alle maatregelen die al gelden op school zoals
blijf thuis bij klachten die passen bij Covid-19 en laat je dan testen bij de GGD, het gebruik van mondkapjes, handen wassen en afstand houden. Alle informatie over de zelftesten vindt u hieronder.

Waarom testen? 
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Met de zelftest kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf testen. Zo kunnen we een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperken..   

Tweewekelijks thuis testen
Alle leerlingen ontvangen per twee weken, vier zelftesten gratis. 
Een beschrijving hoe een zelftest werkt is aan de test toegevoegd. Wanneer nodig kan op school aan uw zoon of dochter uitgelegd worden hoe ze zichzelf kunnen testen.      
 
Wanneer testen op school?  
De zelftesten voor leerlingen worden alléén gebruikt wanneer we horen dat iemand op school is besmet met het coronavirus. De GGD en de school bepalen samen welke leerlingen in aanmerking komen voor een zelftest. 
Het kan gebeuren dat uw kind te lang of te dicht in de buurt van een besmette medeleerling of medewerker is geweest. Dat bekijkt de GGD in overleg met de school, maar kan ook later blijken uit het bron- en contactonderzoek door de GGD. In dat geval moet uw kind naar huis. Thuis gaat uw kind in quarantaine en maakt hij/zij een afspraak voor een coronatest bij de GGD.  
Leerlingen en medewerkers die geen nauw contact hebben gehad met de besmette persoon, maar bijvoorbeeld wel samen les hebben gehad, wordt gevraagd om een zelftest te doen. Dit kan gewoon op school.  
 

Hoe werkt de zelftest?  
Leerlingen en medewerkers kunnen de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel. Er is instructiemateriaal over hoe de test gebruikt moet worden. Ook is er een begeleider van school aanwezig die kan helpen door aanwijzingen te geven.  
  
Testuitslag  
Stel uw kind heeft een zelftest gedaan, wat dan?  
De uitslag is ongeveer 15–30 minuten na de test bekend en is alleen door uw kind te zien.  
 
Is de uitslag positief? Uw kind meldt zich bij de schoolleiding en gaat direct naar huis. Thuis gaat uw kind in isolatie. Ook huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op school gaan dus ook naar huis. Uw kind ontvangt van school het telefoonnummer van de plaatselijke GGD. Het is belangrijk dat u/uw kind contact opneemt met de GGD en de positieve uitslag doorgeeft. Zo kan de GGD starten met bron- en contactonderzoek en houdt het zicht op de mogelijke uitbraak op school.  
 
Is de uitslag negatief? Dan is er geen coronavirus bij uw kind gevonden. Uw kind blijft gewoon op school. Bij het ontstaan van (milde) klachten moet uw kind altijd direct contact opnemen met de GGD om een coronatest te doen bij de GGD-testlocatie.