Brugklasleerlingen van het mavo hebben brieven geschreven voor de Jukwa Methodist Basic School in Cape Coast, Ghana.

Het project ‘Expeditie School Story’ valt onder het vak aardrijkskunde en engels. De leerlingen werken met deze opdracht aan het thema arm & rijk en aan de Engelse schrijfvaardigheid. 

Docent aardrijkskunde meneer Mol “De leerlingen leren echt na te denken en vragen te stellen over het thema arm & rijk, een belangrijk thema dat terugkeert bij aardrijkskunde en zelfs op het centraal eindexamen aan bod komt. Bij engels (mevrouw Kraak) zijn de leerlingen aan de slag gegaan met grammatica, spelling, woordenschat en schrijfvaardigheid. Het project is daarom ook erg vakoverstijgend. 
Het doet echt wat met de leerlingen wanneer ze zich verplaatsen in een kind dat opgroeit in een arm deel van de wereld. De leerlingen vinden het ook fijn dat de brief die ze schrijven ook daadwerkelijk wordt verzonden en de ontvangers er blij mee zijn. Want blij, dat zijn zeker met de brieven, de brieven zijn voor de leerlingen in Ghana heel waardevol”.

Bekijk hier het filmpje van de leerlingen