Leerlingen die het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) kiezen krijgen les in het O&O-lokaal dat volledig vernieuwd is.

Binnen HAVO en VWO kan gekozen worden voor het Technasium waar het onder valt. Je volgt dan het vak Onderzoek & Ontwerpen waarin je van overheden, bedrijfsleven of instanties afkomstige natuurwetenschappelijke vraagstukken onderzoekt en voor de opdrachtgever oplossingen ontwerpt.

Op het Technasium werk je op een creatieve en innovatieve manier. Je hoeft niet per se technisch te zijn. Wel ben je gemotiveerd en kan je goed samenwerken. Het projectmatig werken is een mooie voorbereiding voor een HBO- of universitaire studie.

De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Jose Puister

http://www.josegrafie.nl/

Foto OenO 3        Foto OenO 4