Alle ouders/verzorgers vragen we de keuze met betrekking tot verschillende onderwerpen voor het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal, te registreren in ons
leerling-administratiesysteem Somtoday.

Wilt u dit voor 11 oktober in orde maken? U kunt deze toestemming via dezelfde “route” altijd weer intrekken.

Werkwijze registreren toestemming:

 • Ga naar Somtoday https://mondia.somtoday.nl
 • Log in met uw gebruikersnaam, zodat u in de ouderomgeving van Somtoday komt en niet in de omgeving van uw zoon of dochter (u heeft aan het begin van de schoolperiode van uw kind een code ontvangen per e-mail);
 • Voer uw wachtwoord in (bent u het wachtwoord vergeten? Vraag een nieuw aan via het inlogscherm);
 • Klik op uw eigen naam (rechts bovenin het scherm);
 • U komt op de pagina ‘Mijn profiel’;
 • Ga op de profielpagina naar ‘Toestemmingen naam zoon/dochter’.

 

Als u problemen hebt bij de registratie, kunt u contact opnemen met onze AVG-functionaris via r.eckhardt@mondia.nl.

 

We vragen uw registratie voor de volgende onderwerpen:

 • Boekhandel en mediatheek: Het ontvangen van schoolboeken en het lenen van boeken uit onze mediatheek kan alleen als wij de NAW-gegevens van uw zoon/dochter hebben.
 • Excursies: Gaat uw zoon of dochter mee op excursie of een werkweek, dan dienen wij NAW-gegevens te delen met de busmaatschappij en verblijfsaccommodaties.
 • Gegevens voor schoolfotograaf: De NAW-gegevens van de leerling worden gedeeld met de fotograaf, zodat hij de foto’s rechtstreeks naar de ouders/verzorgers kan sturen. We werken samen met een betrouwbare fotograaf die een verwerkingsovereenkomst heeft getekend.
 • Klassenfoto schoolfotograaf: Op een klassenfoto staan meerdere leerlingen, hierdoor heeft de school toestemming nodig van de ouders/verzorgers, voor het delen van de foto naar andere leerlingen en ouders/verzorgers van de mentorklas.
 • Foto- en videografie: Gebruik van foto- en filmmateriaal voor de website, social media en nieuwsbrief voor ouders en verzorgers. Ouders en leerlingen zien zo wat we allemaal doen in en rondom ons onderwijs.
 • WhatsApp-groep met mentorklas: De mentor kan een groepsapp aanmaken met de mentorleerlingen. In deze groepsapp delen ze berichten over bijvoorbeeld lesuitval, huiswerk en andere bijzonderheden.
 • Nieuwsbrief van onze school: We willen ouders en verzorgers graag op de hoogte houden van wat leerlingen doen en meemaken. De nieuwsbrief versturen we via de e-mail naar uw e-mailadres.
 • Intern kwaliteitsonderzoek: Om te weten of wij ons werk goed doen, versturen we jaarlijks vrijblijvend een vragenlijst per e-mail naar leerlingen/ouders/verzorgers. De registratie is altijd anoniem.
 • Onderzoek door derden: De GGD stuurt bijvoorbeeld onderzoeken uit over het welbevinden van de jeugd in Zeeland. Uw e-mailadres wordt dan gedeeld met deze instantie. We sturen de gegevens alleen door naar betrouwbare instanties waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en die hierdoor als betrouwbaar en niet-commercieel bij ons geregistreerd staan.
 • Delen leerling dossier met vervolgopleiding: Voor een later moment in de schoolloopbaan is een overdracht van schoolresultaten naar de vervolgopleiding een vereiste