De trappen worden momenteel voorzien van teksten die gerelateerd zijn
aan schoolvakken. De ‘Engels-trap’ en de ‘Frans en Duitstrap’ zijn inmiddels
klaar. De overige trappen, en daarmee de overige schoolvakken, volgen vlug.

Behalve het herstylen van de trappen zullen enkele kale wanden voorzien worden van dichtteksten en zal meer door leerlingen gemaakte kunst in het
gebouw komen. De haalbaarheid van een verbouwing van aula, brugklasaula
en mediatheek is in onderzoek.

Intussen wordt er hard gewerkt aan het schoolplein. Het aantal fietsstallingsplekken aan de achterzijde en aan de zijkant van het gebouw wordt
uitgebreid om een deel van het voorterrein vrij te kunnen maken, zodat daar
buitenverblijfsruimte voor leerlingen ontstaat. Dit gedeelte zullen we ook
gaan vergroenen.