Van maandag 13 tot en met dinsdag 21 november organiseert ProDemos – Huis voor de democratie en rechtsstaat voor de 30e keer de landelijke Scholierenverkiezingen. Deze schaduwverkiezingen geven een indruk van hoe de Nederlandse politiek eruit zou zien als jongeren het voor het zeggen hadden.

Nehalennia Breeweg zal tijdens deze periode met alle leerlingen aan de Scholierenverkiezingen deelnemen. We kiezen er bewust voor om alle leerlingen te betrekken omdat democratie een groot goed is en het belangrijk is om leerlingen op een jonge leeftijd bewust te maken van politiek en besluitvorming. Hopelijk zullen ze later als volwassene dan ook gebruik maken van dit grondrecht omdat wij ze dit op school al hebben bijgebracht!

De stemming wordt, voor de meeste leerlingen, verzorgd tijdens de lessen Geschiedenis. De leerlingen ontvangen in het lokaal een stembiljet waarmee een stem kan worden uitgebracht. Elke leerling krijgt één stembiljet uitgereikt. De docent begeleidt het stemmen procedureel en het tellen van de stemmen wordt nagezien door het stembureau. Één groep leerlingen heeft wel een heel bijzondere stemervaring; onze vierdeklassers zullen namelijk gaan stemmen op hun buitenlandreis die oa naar Athene gaat. Stemmen in de bakermat van de democratie, ook voor ons als school een unicum!

Uitslag
De uitslag van Nehalennia, locatie Breeweg en die van alle andere deelnemende scholen zal op dinsdag 21 november omstreeks 17.00 uur worden bekendgemaakt tijdens een feestelijke persconferentie. Daarna wordt de uitslag gepubliceerd op scholierenverkiezingen.nl.