Onderwijs stakingsdag

Vrijdag 15 maart staat een landelijke stakingsdag in het onderwijs gepland.
We begrijpen dat er onvrede is binnen het onderwijs, wij ondersteunen ook initiatieven om dit te verbeteren.
Enkele docenten staken, de lessen gaan gewoon door, hier en daar met een aangepast rooster.

Zeeuwse klimaatmars

ZMF organiseert vrijdag 15 maart een Zeeuwse klimaatmars.
Wij hanteren als school het standpunt dat leerlingen hieraan mee mogen doen, op voorwaarde dat ze schriftelijk toestemming van de ouders moeten overleggen bij hun teamleider, donderdag 14 maart voor 09.00 uur.

Er is echter één “maar”: geplande repetities, toetsen, proefwerken, presentaties of andere zaken voor een cijfer, gaan gewoon door. Een wegens deelname aan de staking gemist proefwerk of repetitie kan niet ingehaald/herkanst worden.
De demonstratie start vrijdag 15 maart om 15.00 op het Abdijplein in Middelburg.

Hartelijke groet,
Directie Mondia Scholengroep