Eind oktober is de technasiumafdeling gevisiteerd door een externe kwaliteitscommissie.

Een uitgebreid verslag komt nog maar we zijn al trots op de bevindingen die de commissie aan het eind van die dag heeft gegeven:
· We hebben veel positieve verhalen gehoord er is veel verteld;
· Enthousiaste (oud-)leerlingen die goed kunnen praten en zaken goed verwoorden;
· Partners die de docenten beschrijven als betrokken, bevlogen en geïnteresseerd;
· Veel consistentie over wat het Technasium is en wat men van belang vindt;
· De wens bij alle panels om O&O meer als vliegwiel te gebruiken binnen de school;
· Zeer betrokken en bevlogen docenten en technatoren!

We zijn trots op dit mooie resultaat en feliciteren èn bedanken alle betrokken
opdrachtgevers, leerlingen en collega’s voor hun inzet.