Politieagent Danny heeft voorlichting gegeven over het politiewerk aan klassen M3a, M3b, M3c, M3d.
In het kader van maatschappijleer, hoofdstuk criminaliteit, bezocht de politieagent de school. Hij vertelde over zijn ervaringen, zijn wapens en zijn taken.