Negen techniekleerlingen hebben het keuzevak Duurzame energie gevolgd. Het keuzevak kent drie centrale onderwerpen: Zonne-energie, Windenergie en Warmtepompen. Bij alle onderwerpen staan de thema’s: veiligheid, monteren, aansluiten, inspecteren en onderhoud centraal. Een lekker vol en ambitieus programma van tien weken van zes uur per week.

De leerlingen hebben een deel van de lessen op school gevolgd en zijn ook bij het opleidingscentrum van Saman in Zierikzee aan de slag gegaan. Ze hebben daar zelf geleerd zonnepanelen en waterpompen te installeren.  

Docent meneer Bolijn: ‘We merken dat de verhalen die andere leerlingen vertellen over de technieklessen ook andere leerlingen nieuwsgierig maakt. Ook leerlingen die geen techniek hebben gekozen hebben de mogelijkheid om het vak te kiezen doordat het een profiel overstijgend keuzevak is. Een leerling die eigenlijk Foodlab zou kiezen heeft het toch gevolgd,  enthousiast afgerond en wil zich verder oriënteren voor de techniek.’