Is uw zoon of dochter ziek, dan geeft u dit door aan de absentenregistratie. 

Ook als hij of zij weer beter is willen we graag dat u dit aan ons doorgeeft 

Telefoonnummer: 0118 - 655 762  of 0118 - 655 755.

 

De afwezigheid alleen bij schoolexamens ook doorgeven aan de examen coördinatoren:

Vmbo basis / kader Dhr. D. But d.but@mondia.nl  

mavo mevr. S van de Merwe  s.vandemerwe@mondia.nl