Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u dit te melden bij onze absentenregistratie. Wanneer uw zoon of dochter weer beter is, meld u dit ook bij hen. 
Telefoon: 0118 - 65 57 62

Voor ziekmelding tijdens de schoolexamens (SE’s) verzoeken wij u om, naast melding te doen bij de absentenregistratie, de afwezigheid ook te melden bij de teamleider.