Ziekmelding

Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u dit te melden bij onze absentenregistratie. Wanneer uw zoon of dochter weer beter is, meldt u dit ook bij hen.

Ziekmeldingen Breeweg (HAVO/VWO)
telefoon: 0118-656262

Ziekmeldingen Kruisweg (M@VO/@VMBO)
telefoon: 0118-655762

Heeft uw kind les op de dependance? Dan gaat de ziekmelding via de school waar uw kind normaal gesproken les heeft.

Voor ziekmelding tijdens de schoolexamens (SE’s) verzoeken wij u om, naast melding te doen bij de absentenregistratie, de afwezigheid ook te melden bij de teamleider.

beslisboom

Corona
Wilt u bij gezondheidsklachten van uw zoon/dochter zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk uw kind thuishouden en bij ons ziekmelden? Volg de stappen op de beslisboom die hierboven geplaatst. 

Het RIVM adviseert iedereen zich te laten testen op het coronavirus bij (milde) klachten als verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van reuk of smaak. U kunt uw zoon of dochter aanmelden voor een test op het coronavirus via de website Rijksoverheid.nl/coronatest. 

We hebben een brief ontvangen van de GGD Zeeland met daarin alle informatie over het coronabeleid. De brief kunt u lezen op de nieuwspagina op onze website. 

Wij geven op dit moment geen online lessen. Lessen van docenten die in quarantaine zitten proberen we online te geven mits organiseerbaar.     
Het huiswerk wordt geplaatst in SOM. Heeft uw zoon of dochter vragen over de lesstof dan is de docent altijd bereikbaar via de ELO of e-mail. 
Voor overige vragen kan contact worden opgenomen met de mentor.