Ziekmelding

Is uw kind ziek, dan verzoeken wij u dit te melden bij onze absentenregistratie. Wanneer uw zoon of dochter weer beter is, meldt u dit ook bij hen.

Ziekmeldingen Breeweg (HAVO/VWO)
telefoon: 0118-656262

Ziekmeldingen Kruisweg (M@VO/@VMBO)
telefoon: 0118-655762

Heeft uw kind les op de dependance? Dan gaat de ziekmelding via de school waar uw kind normaal gesproken les heeft.

Voor ziekmelding tijdens de schoolexamens (SE’s) verzoeken wij u om, naast melding te doen bij de absentenregistratie, de afwezigheid ook te melden bij de teamleider.