Doe je eindexamen? Dan is het belangrijk om te weten dat het eindexamen per vak twee onderdelen kent: het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het schoolexamen is vastgelegd in het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het havo duurt dat twee jaar. Doe je vwo, dan omvat het PTA drie jaar. Er worden overal verschillende schoolexamens afgenomen. Het CE (1e tijdvak) vindt plaats in de maand mei van het laatste schooljaar. Je mag één vak herkansen; deze herkansing vindt plaats in juni (2e tijdvak).