Doe je eindexamen? Dan is het belangrijk om te weten dat het eindexamen per vak twee onderdelen kent: het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het schoolexamen is vastgelegd in het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het havo duurt dat twee jaar. Doe je vwo, dan omvat het PTA drie jaar. Er worden overal verschillende schoolexamens afgenomen. Het CE (1e tijdvak) vindt plaats in de maand mei van het laatste schooljaar. Je mag één vak herkansen; deze herkansing vindt plaats in juni (2e tijdvak).

Aan het begin van het schooljaar, voor 1 oktober, ontvangen de kandidaten die eindexamen gaan doen, het Programma van Toetsing en Afsluiting en Eindexamenreglement.

Commissie van Beroep Eindexamens
Leerlingen kunnen bij deze commissie in beroep gaan tegen een besluit van de Examencommissie. Zij maken dat kenbaar bij de betreffende Examensecretaris. Meer informatie vind je in het Reglement Eindexamens.

De leden van de commissie voor de Kruisweg zijn:

 • Marcel Oonk – notaris (onafhankelijk voorzitter)
 • Peter Francke  (lid, namens MR)
 • Dennis But (secretaris, examensecretaris Kruisweg)

De leden van de commissie voor de Breeweg zijn:

 • Marcel Oonk – notaris (onafhankelijk voorzitter)
 • Peter Francke  (lid, namens MR)
 • Ralph Epker (secretaris, examensecretaris)

Klas 4

  Klas 5

   Klas 6