Vanaf augustus 2023 is een nieuw smartphonebeleid ingegaan op de locatie Breeweg.

Beleid in het kort:

  • De smartphone is verboden in het schoolgebouw;
  • De telefoon moet in het kluisje of in de schooltas opgeborgen worden;
  • Binnen de muren van de grote aula blijft de smartphone welkom, maar elders in het gebouw niet;
  • Op het buitenterrein blijft het gebruik toegestaan. 

 

Het beleid op Nehalennia Breeweg was dat de smartphone in de klas in principe niet toegestaan is, tenzij de docent anders besliste. De grote variëteit in afspraken bij verschillende docenten leidt tot onduidelijkheid, iets waar pubers niet goed mee om kunnen gaan. Het leidt echter ook tot aanhoudende discussies van leerlingen bij docenten die een strikter beleid hanteren. En er gaat veel aandacht verloren bij het ‘onder de tafel’ bezig zijn met de smartphone.

Daarom is de smartphone met ingang van het nieuwe schooljaar verboden in het schoolgebouw. De telefoon moet ofwel in het kluisje opgeborgen worden, ofwel in de schooltas. Binnen de muren van de grote aula blijft de smartphone welkom, maar elders in het gebouw niet. Deze uitzondering is gemaakt omdat het grote aantal vakkenkeuzemogelijkheden in de bovenbouw tussenuren onvermijdelijk maken. Dan mag in de grote aula de telefoon gebruikt worden. Ook op het buitenterrein blijft het gebruik toegestaan.

De brief die de ouders hebben ontvangen kun je hieronder downloaden. 

Ouderbericht smartphonebeleid