Is uw zoon of dochter ziek, dan meld u dit bij de absentenregistratie. 

Ook als hij of zij weer beter is willen we graag dat u dit aan ons doorgeeft 

Telefoonnummer: 0118 - 65 62 62 of 0118 - 65 62 65

 

Afwezigheid bij toetsen/repetities/SE’s

De afwezigheid alleen bij afwezigheid toetsen/repetities/SE's ook doorgeven aan de jaarlaagcoördinatoren: 

Mevr. M. Leijnse – jaarlaagcoördinator havo-vwo 1 en 2 – m.leijnse@mondia.nl

Mevr. G. de Bruine – jaarlaagcoördinator havo-vwo-3 – g.debruine@mondia.nl

Mevr. Y. Duijnkerke – jaarlaagcoördinator havo-bovenbouw 4, 5 – y.duijnkerke@mondia.nl

Mevr. C. Schoonen – jaarlaagcoördinator vwo-bovenbouw 4, 5, 6  - c.schoonen@mondia.nl