ACDMI keuzes

Je kiest zelf in de loop van de schooljaren de vakken waarin jij examen gaat doen.

Van leerjaar 2 naar 3

Zit je in leerjaar 2 dan ga je in februari/maart de inhoud van jouw lessenpakket kiezen dat samenhangt met jouw uiteindelijke examenpakket. Je kan na leerjaar 2 instromen in de leerwegen basis, kader of  gemengd/theoretische. De verschillende keuzes per leerweg staan hieronder toegelicht.

Je uiteindelijke keuze geef je door via een getekend formulier aan je mentor en via Zermelo.

Van leerjaar 3 naar 4

Volg je de leerweg basis of kader dan zijn extra keuzes niet nodig.   
Zit je in de gemengd/theoretische leerweg klas dan kies je in februari/maart van leerjaar 3 voor de gemengde leerweg of theoretische leerweg. In klas vier start je dan de klas gemengde leerweg of klas theoretische leerweg.  Je uiteindelijke keuze geef je door via een keuzeformulier aan je mentor en via Zermelo.
 

ACDMI keuzes

In klas 3 en 4 kies je een ACDMI. Hierin kun je ook examen doen. Dat is overigens niet verplicht; je kunt in de bovenbouw ook examenprogramma’s volgen zonder een ACDMI. 

Vmbo basis en kader volgen twaalf uur per week een praktijkvak en mavo zes uur.  

scalda
ACDMI Techniek
2
ACDMI Kunst
KW 1
ACDMI Sport
e
ACDMI Mens en Gezondheid
1
ACDMI Foodlab

Komt er niet bij te staan

KW 1
ACDMI Sport